Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Szkolenie kadr Informacji Turystycznej

12 listopada 2019

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zorganizowała szkolenie dla kadr informacji turystycznej województwa podlaskiego. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji informatorów turystycznych oraz zwiększenie ich wiedzy o regionie.

„Jak zachęcić turystów do poznania regionu w działalności informacji turystycznej” to tytuł szkolenia, które odbyło się 8 listopada 2019 roku w Augustowie. Prelekcję na powyższy temat wygłosiła Pani Katarzyna Pierwienis, Dyrektor biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. Przekonywała, że najlepszym sposobem na zachęcenie turystów do odwiedzenia danego miejsca jest własne doświadczenie, a informatorzy turystyczni powinni podróżować po regionie i poznawać atrakcje turystyczne, o których opowiadają. Podkreśliła również, że sposób oraz treść przekazywanych informacji należy dopasować do potrzeb turysty i opisując poszczególne miejsca w regionie oddziaływać na wszystkie zmysły.

W dalszej części szkolenia pracownicy punktów informacji turystycznej wzięli udział w wizycie studyjnej. W trakcie objazdu poznali historię Kanału Augustowskiego, zobaczyli największe atrakcje Augustowa oraz PIT w Augustowie. Odwiedzili m.in. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment, gdzie Prezes Paweł Żuk opowiedział o działalności i możliwych formach aktywności ośrodka, a Pan Wojciech Fortuna – mistrz olimpijski w skokach narciarskich w Sapporo – zaprezentował wystawę eksponatów związanych z jego sportową karierą. Następnie uczestnicy odwiedzili dwa certyfikowane punkty informacji turystycznej w północnej części województwa: PIT Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem oraz PIT w Suwałkach. Kolejnym punktem wizyty studyjnej była nowa atrakcja turystyczna w regionie – Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna, gdzie Pan Mirosław Lech opowiedział o zrealizowanych działaniach, a także planach na najbliższe lata. Uczestnicy szkolenia wzięli również udział w prezentacji dot. tkactwa dwuosnowowego, z którego słynie Korycin. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Zamku w Tykocinie z Panem Łukaszem Nazarko.

W trakcie wizyty studyjnej pracownicy punktów informacji turystycznej wymieniali się wiedzą i swoimi doświadczeniami, a nawiązane kontakty z pewnością ułatwią współpracę między punktami w przyszłości.