Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Szkolenie “Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami”

7 grudnia 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na “Szkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się w dn. 18 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 na platformie Zoom.

Osoby z niepełnosprawnościami to turyści, którzy podczas imprez turystycznych napotykają na wiele barier, takich jak: transport, zakwaterowanie, dostęp do atrakcji turystycznych, niedostosowane miejsca czy też bariery informacyjne, takie jak brak informacji o potrzebach i obsłudze tych ludzi, co wynika często ze słabego wyszkolenia personelu branży turystycznej. Brak wykwalifikowanej kadry branży turystycznej, która zna specyfikę tego środowiska i potrafi świadczyć usługi z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami powoduje ograniczenie dostępu dla tych osób do turystyki pomimo jej niezaprzeczalnych walorów i pozytywnego wpływu rehabilitacyjnego. Dogłębne poznanie uwarunkowań uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnościami oraz kadrę turystyczną może zwiększyć szansę ich uczestniczenia w tej dziedzinie aktywności, którą określa się jako jedną z najskuteczniejszych form rehabilitacji.

Szkolenie ma na celu przeszkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkolenia będą:

  • wprowadzenie uczestników w problematykę turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami;
  • formy turystyki osób z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • przygotowanie imprezy turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami;
  • podstawy prawne, etyczne, psychologiczne i odpowiedzialność związane z turystyką dla osób z niepełnosprawnościami;
  • pierwszą pomoc w aspekcie pomocy osobie z niepełnosprawnością,
  • specyfikę asystowania osobie z dysfunkcją wzroku, narządu ruchu, mowy lub słuchu.

W szkoleniu mogą wziąć udział organizatorzy turystyki, pracownicy obiektów turystycznych, w tym hoteli itp., pracownicy stowarzyszeń oraz fundacji związanych z turystyką oraz osobami z niepełnosprawnościami, pracownicy informacji turystycznej oraz zarządcy produktów turystycznych.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Grabowski – Prezes Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” i Stowarzyszenia Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych BKKN, Asystent Klubowy ds. Kibiców Niepełnosprawnych Jagiellonii Białystok. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Policealnej Szkoły Obsługi Ruchu Turystycznego. Od 2008 roku mocno związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, w której prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż sam wywodzi się z tego środowiska. Instruktor „FAR”, Trener Pracy i Specjalista ds. współpracy z pracodawcami w projektach prozawodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Członek Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku – praca w Departamencie Spraw Społecznych UM w Białymstoku przy organizacji wielu kampanii społecznych oraz tworzeniu oficjalnego portalu miejskiego dała mu możliwość rozwijania swojego doświadczenia i wiedzy w aspekcie problematyki dotyczącej osób z rozmaitymi dysfunkcjami.

Udział w szkoleniu online jest bezpłatny. Zaleca się wcześniejszą instalację darmowego programu Zoom (rejestracja i instalacja Zoom – poradnik wideo).

Pobierz Zoom (ang.).

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres e.packiewicz@podlaskie.it najpóźniej do dn. 17 grudnia 2020 r., do godz. 16:00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia udziela Ewa Packiewicz (e.packiewicz@podlaskie.it, 85 653 77 97).

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.