Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

„Tam gdzie splatają się kultury” – wystawa w RCIT w Białymstoku

27 stycznia 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej oraz Burmistrzem Suchowoli Panem Michałem Matyskielem przygotowała kolejną edycję projektu, który ma na celu pokazanie wartości kulturowych i etnograficzno-architektonicznych poszczególnych części województwa podlaskiego. Odbywa się on w ramach zajęć z przedmiotu „Osadnictwo wiejskie – studium miejscowości gminnej” realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Efektem końcowym jest wystawa wielkoformatowych plansz ukazujących przestrzenno-kulturowe uroki wybranej miejscowości.

Tegoroczna edycja projektu, prowadzona pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Sulimy i dr hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka, pozwoliła zdobyć wiedzę o dziedzictwie materialnym i duchowym gminy Suchowola.

 

Studenci III roku Wydziału Architektury PB przedstawiają efekty badań etnograficzno-architektonicznych przeprowadzonych jesienią 2019 roku we wsiach z gminy Suchowola. Zebrana dokumentacja zawiera serię fotografii obiektów o wartościach kulturowych, rysunki architektoniczne domów, układów i wystrojów wnętrz oraz spisane fragmenty rozmów z mieszkańcami wsi i ich wspomnień. To wszystko pozwoliło stworzyć artystyczne kompozycje ukazujące ducha miejsca tych terenów.

Wernisaż wystawy „Tam gdzie splatają się kultury” odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w nowej lokalizacji Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku.