Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Top Ziemi Suwalskiej – otwarcie wystawy

28 marca 2019

Suwalska Organizacja Turystyczna oraz Wigierski Park Narodowy zapraszają na spotkanie turystyczne inaugurujące obchody 30-lecia Wigierskiego Parku Narodowego, połączone z otwarciem wystawy „Top Ziemi Suwalskiej”.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2019 (piątek) w Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku (sala konferencyjna na piętrze).

Planowany program spotkania*:
11:00 – Powitanie uczestników i otwarcie wystawy fotograficznej „Top Ziemi Suwalskiej”

11:15 – „30 lat Wigierskiego Parku Narodowego – historia, teraźniejszość i najbliższa przyszłość…  dr Maciej Ambrosiewicz, kierownik Muzeum Wigier, Wigierski PN

11:45 – Krótkie podsumowanie sezonu turystycznego 2018 i nowa infrastruktura turystyczna w Wigierskim Parku Narodowym – Barbara Perkowska, Wigierski PN

12:00 – „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” nowe możliwości finansowe wsparcia rozwoju MŚP branży turystycznej i okołoturystycznej (Pożyczki na Rozwój Turystyki) – Marzena Szubzda, Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Instrumentów Finansowych

12:30–14:30 – Pożyczki na Rozwój Turystyki – konsultacje indywidualne wg zgłoszeń – M. Szubzda, Bank Gospodarstwa Krajowego. (Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na udzielenie indywidualnych konsultacji dot. pożyczek turystycznych uprzejmie prosimy o mailowe: sot@suwalszczyzna.eu zgłoszenie zainteresowania konsultacjami do 4 kwietnia do godz. 14:00. Członkowie i partnerzy Suwalskiej Organizacji Turystycznej mają pierwszeństwo w dostępie do konsultacji.)

12:30 – Organizacja imprez turystycznych w świetle zmian w ustawie o usługach turystycznych (wykład oraz blok pytań i odpowiedzi) – Małgorzata Luto, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

13:30 – Kalendarium obchodów 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Wigrach – ksiądz dr Jacek Marek Nogowski, Fundacja Wigry Pro

13:45 – Interaktywna mapa “Cztery Oblicza Suwalszczyzny” – Paweł Sidor, Fundacja Piękno Naszej Polski

14:00 – Podsumowanie działań w 2018 roku i plany działań na 2019 przez Suwalską Organizację Turystyczną

14:15 – zamknięcie spotkania, zwiedzenie wystawy
14:30 – drobny poczęstunek.

* program może uleć modyfikacji 

Prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu: tel. 87 5632568 lub turystyka@wigry.org.pl