Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Turystyka osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim

18 maja 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rozwoju, realizuje zadanie publiczne pt. Turystyka osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim.

Osoby z niepełnosprawnościami to turyści, którzy podczas imprez turystycznych napotykają na wiele barier, takich jak: transport, zakwaterowanie, dostęp do atrakcji turystycznych, niedostosowane miejsca czy też bariery informacyjne, takie jak brak informacji o potrzebach i obsłudze tych ludzi, co wynika często ze słabego wyszkolenia personelu branży turystycznej. Brak wykwalifikowanej kadry branży turystycznej, która zna specyfikę tego środowiska i potrafi świadczyć usługi z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami powoduje ograniczenie dostępu dla tych osób do turystyki pomimo jej niezaprzeczalnych walorów i pozytywnego wpływu rehabilitacyjnego. Dogłębne poznanie uwarunkowań uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnościami oraz kadrę turystyczną może zwiększyć szansę ich uczestniczenia w tej dziedzinie aktywności, którą określa się jako jedną z najskuteczniejszych form rehabilitacji. Brak jest również spersonalizowanej oferty turystycznej w województwie podlaskim dla osób z niepełnosprawnościami, oferty, która dokładnie określa możliwość uczestniczenia osób  z niepełnosprawnościami w konkretnych atrakcjach turystycznych.

Głównymi celami realizacji zadania publicznego są:

 • podwyższenie wiedzy i świadomości kadr branży turystycznej województwa podlaskiego na temat turystyki osób z niepełnosprawnościami;
 • ułatwianie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do atrakcji turystycznych województwa podlaskiego;
 • integracja podlaskiej branży turystycznej oraz turystów z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele (z województwa podlaskiego):

 • organizatorów turystyki;
 • obiektów turystycznych, w tym hoteli itp.;
 • JST zajmujący się osobami z niepełnosprawnościami;
 • stowarzyszeń oraz fundacji związanych z turystyką oraz osobami z niepełnosprawnościami;
 • informacji turystycznej;
 • produktów turystycznych;

Główne działania zadania publicznego to:

 • Konferencja – „Turystyka osób z niepełnosprawnościami”;
 • Integracyjny spływ kajakowy;
 • Publikacja – „Turystyka województwa podlaskiego dla osób z niepełnosprawnościami”;
 • Szkolenia – „Szkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych
  z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami”;

Działania zaplanowane w niniejszym zadaniu publicznym pozwolą na redukcję istniejących problemów poprzez podwyższenie wiedzy oraz świadomości kadr branży turystycznej na temat turystyki osób  z niepełnosprawnościami. Działania takie jak konferencja, integracyjny spływ kajakowy oraz szkolenia, przygotowane przez doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów, jak również bezpośredni udział głównych zainteresowanych czyli osoby z niepełnosprawnościami, wpłynął na poprawienie wiedzy kadr branży turystycznej w zakresie podjętej problematyki oraz dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami. Przygotowanie publikacji z ofertami turystycznymi dla turystów z niepełnosprawnościami ułatwi im wybór dostosowanych produktów turystycznych.

Całkowita kwota projektu – 94000,00 zł
Dofinansowanie – 70000,00 zł

Informacje dotyczące szczegółów oraz terminów realizacji zadania publicznego zostaną wkrótce podane na stronie podlaskie.it.