Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

UNWTO o sytuacji branży turystycznej w związku z epidemią

1 kwietnia 2020

27 marca br. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) oszacowała, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19, w 2020 roku spodziewany jest spadek przyjazdów turystycznych o około 20-30% w stosunku do 2019 roku, co – na poziomie globalnym – odpowiada cofnięciu się do poziomu przyjazdów sprzed mniej więcej 5-7 lat.

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba przyjazdów turystycznych do Polski w 2019 roku szacowana była na ok. 21,0 mln, przy 20-30% spadku w roku 2020 spodziewać się można jedynie od 14,7 do 16,8 mln przyjazdów. Uwzględniając zaś dane sprzed 5-7 lat szacuje się, że ich liczba mogłaby wynieść od 15,8 do 16,7 mln.

Jak twierdzi Sekretarz Generalny UNWTO Zurab Pololikashvili, turystyka jest jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem sektorów ekonomicznych, w związku z czym jego Organizacja ściśle współpracuje m. in. ze Światową Organizacją Zdrowia, formułując rekomendacje zarówno dla przywódców państw, jak również indywidualnych turystów. Rekomendacje te (w języku angielskim), a także pozostałe artykuły na temat oddziaływania wirusa COVID-19 na branżę turystyczną znaleźć można na stronie Światowej Organizacji Turystyki.

UNWTO: Spadek liczby przyjazdów turystycznych na świecie w 2020 roku o 20-30% (j. angielski)