Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

VI Forum POT-ROT-LOT w Krakowie

5 listopada 2018

Przedstawiciele instytucji zajmujących się promocją Polski spotkali się podczas Forum POT-ROT-LOT.

Spotkanie, w którym udział wzięła Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Małgorzata Masłowska, miało miejsce w dniach 29-30 października w Krakowie. Tegorocznym współorganizatorem Forum była Małopolska Organizacja Turystyczna.

Organizowane przez Polską Organizację Turystyczną dwudniowe spotkanie z przedstawicielami Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych było okazją do przedstawienia założeń do planu działań marketingowych na rok 2019, prezentacji propozycji działań na rynku krajowym i zagranicznym  oraz działań opartych na Narodowym Portalu Turystycznym. Ponadto uczestnicy spotkania mogli posłuchać wykładu na temat praktycznych działań na rzecz wspierania i rozwoju aktywności turystycznej seniorów oraz wystąpienia Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT Ewy Pawlak-Lewandowskiej na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W programie znalazły się również warsztaty dot. tworzenia treści w social mediach oraz współpracy z blogerami.

Forum dało również możliwość bezpośredniej rozmowy z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków POT na temat wspólnych działań na objętych promocją POT rynkach.

Materiały szkoleniowe z VI Forum POT-ROT-LOT w Krakowie