Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

30.09.2020 r. – Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

1 października 2020

30 września w Dworku Tryumf w Księżynie odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciele instytucji, którym zależy na dobrym wizerunku regionu i rozwoju lokalnej turystyki poznali szczegółowe raporty dotyczące działalności PROT-u w ubiegłym roku.

Spotkanie otworzyła Prezes Zarządu PROT Bożena Nienałtowska, witając nowych Członków: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urząd Gminy Grajewo, Biuro Podróży “ELA-TRAVEL”, Hotel Wojciech***, Movement Arena Suwałki, Stowarzyszenie Dalapenia, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji WOSiR Szelment, Politechnikę Białostocką oraz Lokalną Organizację Turystyczną “LOT nad Bugiem”. Następnie głos zabrała Dyrektor Biura PROT Sylwia Agnieszka Grudzińska, która zreferowała sprawozdanie merytoryczne. Wojciech Jan Cymbalisty – Skarbnik Zarządu PROT i jednocześnie reprezentant Urzędu Gminy Tykocin – przedstawił sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2019. Agnieszka Kurzyna-Zarzecka z Gminy Sokoły zdała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PROT oraz – w imieniu jej członków – złożyła wnioski o przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium członkom Zarządu PROT. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz udzieleniem absolutorium członkom Zarządu PROT – wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W ramach omawiania spraw bieżących, odtworzono prezentację multimedialną podsumowującą kampanię “Czas na Podlaskie. W kontakcie z naturą”, która spotkała się z przychylną recenzją Członków PROT, a następnie uczestnicy Zebrania zapoznali się z pierwszymi efektami rekonstrukcji strony internetowej Podlaskie Travel. Prezes podsumowała realizację Konferencji “Turystyka osób z niepełnosprawnościami”, która odbyła się w Augustowie w dn. 17-18 września br., a także zaprosiła zebranych na Podlaskie Forum Agroturystyczne “Turystyka na terenach rolniczych i niezurbaniznowanych” organizowanego przez PROT w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 KSOW w dn. 23 października br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Spotkanie zakończyła żywa i merytoryczna dyskusja na temat potencjalnych działań, które mogłyby być podjęte w nadchodzącym roku. Zarząd podziękował Pani Prezes oraz Dyrektor Biura za zaangażowanie, współpracę i działania podejmowane na rzecz rozwoju turystyki w województwie podlaskim.