Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Walne Zebranie Członków PROT

17 stycznia 2020

16 stycznia br. w Sali konferencyjno-bankietowej KAJAR w Kurianach odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Spotkanie otworzyła Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Bożena Nienałtowska, powitała też: Mirosława Reczkę – Wicekanclerza Politechniki Białostockiej, Stanisława Szletera – Wójta Gminy Grajewo i Rafała Siwka – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie – reprezentujących nowych Członków PROT. Następnie przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania (z dnia 17.06.2020 r.) oraz podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie PROT.

Zasadniczą część Walnego Zebrania poświęcono na prezentację Planu pracy biura PROT na rok 2020. Szereg działań przybliżyła Dyrektor Biura PROT Sylwia Grudzińska.

Zgodnie z dokumentem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna będzie promować województwo podlaskie w internecie, na targach turystycznych, eventach i podczas festiwali. Działania uzupełni współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, organizacja konkursów turystycznych, przygotowanie nowych wydawnictw, study-tour dziennikarzy i blogerów. Plan pracy obejmie również szkolenia, organizację konferencji, prace w zakresie doskonalenia podlaskiego systemu informacji oraz pozyskiwanie środków na realizację działań statutowych z funduszy krajowych i europejskich.

Pobierz: PLAN DZIAŁAŃ BIURA PROT NA ROK 2020.

Obrady zakończono uchwałą w sprawie przyjęcia planu wpływów i wydatków PROT na 2020 rok.