Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”

16 sierpnia 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki organizuje Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”.

Celem konkursu jest promocja walorów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz rozbudzenie wśród mieszkańców i potencjalnych turystów zainteresowania wypoczynkiem w regionie. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących, bez względu na wiek i doświadczenie.

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie województwa podlaskiego, przedstawiające piękno i unikatowość przyrody i krajobrazu, różnorodność tradycji i kultur, wydarzenia, ludzi, kuchnię regionalną. Zdjęcia powinny ukazywać niepowtarzalność i klimat województwa podlaskiego. Autorom najciekawszych prac (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz zestawy wydawnictw Województwa Podlaskiego.

Regulamin konkursu.

Termin zgłoszenia zdjęć upływa dnia 30 września 2021 r. Liczy się data wpływu do siedziby Organizatora Konkursu.

Minimalny rozmiar zdjęć powinien wynosić 4500 x 3000 pikseli, przy rozdzielczości wydruku 300 dpi.

Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF zapisane na płycie CD lub DVD. Do zgłoszenia uczestnik dołącza wypełnione i podpisane własnoręcznie Kartę Zgłoszeniową (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) i Oświadczenie (Załącznik Nr 2 do Regulaminu), które należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

z dopiskiem: Wojewódzki konkurs fotograficzny „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Turystyki UMWP tel. 85 665 44 89, 85 665 44 84, 85 665 44 85.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego