Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Wybór nowych władz PROT podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

1 lipca 2019

Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PROT oraz wybór nowych władz były głównymi punktami Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

17 czerwca 2019 r. w Hotelu Ibis Styles w Białymstoku Członkowie Organizacji zgromadzili się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Zgromadzonych gości przywitał Prezes Zarządu PROT Michał Podbielski, jednocześnie otwierając obrady Walnego Zebrania.

Dyrektor Biura PROT Małgorzata Masłowska zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności PROT w 2018 roku.  W kolejnych punktach przedstawione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PROT za 2018 rok.

W dalszym porządku obrad Członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za rok 2018. Po tym punkcie, na wniosek przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Zebranie zostało przerwane. Kontynuacja przerwanego posiedzenia odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W drugim terminie dokonano wyboru Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

 • Prezes Zarządu – Bożena Nienałtowska reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Wiceprezes – Piotr Sobolewski reprezentujący Towarzystwo „Amicus”
 • Wiceprezes – Jarosław Szostak reprezentujący Suwalską Organizację Turystyczną
 • Skarbnik – Wojciech Jan Cymbalisty reprezentujący Urząd Miasta Tykocin
 • Sekretarz – Dariusz Saweliew reprezentujący Urząd Miasta Suwałki,

a także Przewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej PROT:

 • Przewodniczący – Paweł Snarski reprezentujący Casablanca Catering
 • Członek – Dominika Czarnecka reprezentująca Dwór Czarneckiego Wellness & SPA ***
 • Członek – Robert Jabłoński reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Członek – Agnieszka Kurzyna reprezentująca Urząd Gminy Sokoły
 • Członek – Izabela Oniszczuk reprezentująca Urząd Gminy Choroszcz.

Podczas Walnego Zebrania Członków PROT podjęte zostały następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 zyskiem poprzednich okresów.
 • Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PROT Michałowi Mikołajowi Podbielskiemu za rok 2018.
 • Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes PROT Walentynie Pietroczuk za rok 2018 (do 21 marca 2018 r.).
 • Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi PROT Jarosławowi Szostakowi za rok 2018 (od 20 kwietnia 2018 r.).
 • Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi PROT Dariuszowi Kużelewskiemu za rok 2018.
 • Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi PROT Pawłowi Snarskiemu za rok 2018.
 • Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Skarbnikowi PROT Marcinowi Ulanowskiemu za rok 2018.
 • Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie liczby członków wchodzących w skład Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kadencji 2019-2023 r.
 • Uchwała nr 9a Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu PROT.
 • Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu PROT.
 • Uchwała nr 11 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PROT.
 • Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej PROT.