Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Zabezpieczone: “Promocja podlaskich produktów turystycznych w mediach regionalnych – kampania wewnętrzna”

15 maja 2020

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zadanie publiczne “Promocja podlaskich produktów turystycznych w mediach regionalnych” – polegać będzie na produkcji pięciu 5-minutowych filmów promocyjnych dotyczących największych atrakcji turystycznych, walorów przyrodniczych, historii i infrastruktury turystycznej województwa podlaskiego.

Zaplanowano filmy z podziałem na regiony Województwa Podlaskiego: Suwalszczyzna, Pojezierze Augustowskie – Rajgrodzkie, Dolina Biebrzy i Narwi, Puszcza Knyszyńska i Powiat Białostocki, Puszcza Białowieska oraz Dolina Bugu. Województwo Podlaskie to obszar o wysokim potencjale turystycznym ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze i rekreacyjne. Walory te wynikają z unikatowych zasobów środowiska, transgranicznego położenia, historii, tradycji i niepowtarzalnych zasobów rekreacyjnych. Umiejętne promowanie tych walorów, przy jednoczesnym uwzględnianiu preferencji turystów odwiedzających, umożliwia rozwój turystyki w regionie, co wymaga stałego dostosowywania się do potrzeb rynku i potencjalnych odbiorców.

Filmy promocyjne wykorzystywane będą w celu promocji województwa podlaskiego w telewizji regionalnej, wśród lokalnych mieszkańców, aby zachęcić ich do zgłębiania wiedzy na temat atrakcji turystycznych regionu, w którym mieszkają. Odbiorcami będą osoby, które poszukują atrakcyjnych pomysłów na spędzanie czasu wolnego (weekendy, wakacje) – indywidualnie lub z rodziną. Ze względu na specyfikę odbiorców, filmy promocyjne zostaną wyemitowane w okresie przedwakacyjnym (emisja premierowa), w najpopularniejszym środku masowego przekazu – telewizji, na antenie telewizji regionalnej.

Całkowita kwota projektu – 15000,00 zł
Dofinansowanie Województwa Podlaskiego – 12000,00 zł