Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Zebranie Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

26 maja 2021

25 maja 2021 r. odbyło się Zebranie Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Posiedzenie odbyło się w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, mieszczącym się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14. Spotkanie miało formę hybrydową. Stacjonarnie uczestniczyli w nim: Bożena Nienałtowska – Prezes Zarządu, Piotr Sobolewski – Wiceprezes Zarządu oraz Wojciech Cymbalisty – Skarbnik. Zdalnie udział w posiedzeniu wzięli Jarosław Szostak – Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Snarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Głównym punktem posiedzenia był wybór nowego Sekretarza. Działając na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, na stanowisko Sekretarza wybrana została Agnieszka Domalewska, p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 4 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Zarząd PROT omówił również sprawy bieżące oraz obecnie realizowane działania i projekty.