Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Zebranie Zarządu PROT – 05.05.2020 r.

6 maja 2020

W dniu 5 maja 2020 r. w odbyło się posiedzenie Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Podczas posiedzenia obecni byli: Bożena Nienałtowska – Prezes Zarządu PROT – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Jarosław Szostak Prezes Zarządu Suwalskiej Organizacji Turystycznej, Piotr Sobolewski – Prezes Towarzystwa „Amicus”, Wojciech Jan Cymbalisty – przedstawiciel Urzędu Miasta Tykocin, przedstawiciele Urzędu Miasta Suwałki Agnieszka Domalewska i Dariusz Saweliew, Paweł Snarski – Prezes Zarządu Casablanca Catering sp. z o.o. oraz Sylwia Grudzińska – Dyrektor Biura PROT.

Omówiono realizacje działań w ramach siedmiu projektów, na które środki pozyskało biuro PROT:

  • Turystyka osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim – zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju;
  • Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego – zadanie finansowane przez KSOW;
  • Cykl szkoleń Kreowanie marki (branding) w agroturystyce – zadanie finansowane przez KSOW;
  • Podlaskie Forum Agroturystyczne „Turystyka na terenach rolniczych i niezurbanizowanych” – zadanie finansowane przez KSOW;
  • Promocja podlaskich produktów turystycznych w Internecie – kampania zewnętrzna – zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
  • Promocja podlaskich produktów turystycznych w mediach regionalnych – kampania wewnętrzna – zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
  • Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi – zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju – projekt realizowany we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Dyrektor Biura przedstawiła propozycje działań promocyjnych zaplanowanych do realizacji w Internecie i mediach społecznościowych w okresie maj – lipiec 2020 r. oraz plany ponownego uruchomienia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.

Zarząd PROT podjął uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Hotel Wojciech***  z Augustowa oraz Biuro Podróży Ela-Travel.

projektyZarząd