Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z późn. zm.) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna powołała do życia Kapitułę ds. Drogowych Znaków Turystycznych, której głównym priorytetem jest opiniowanie usytuowania drogowych znaków turystycznych (E-22a oraz E-22b).

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji, których merytoryczny wkład w pracę pozwala osiągnąć w wielu przypadkach najlepsze rozwiązania lokacyjne.

Członkowie Kapituły:

  • Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
  • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
  • Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  • Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Uchwała nr 2/02/2018
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PROT nr 2/02/2018 z dnia 06.02.2018 r.