Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Członkostwo w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej to przede wszystkim możliwość współdecydowania o kierunkach promocji i rozwoju turystyki na terenie województwa podlaskiego.

Oferujemy współpracę przy realizacji projektów i organizacji wydarzeń promujących atrakcje turystyczne województwa. Gwarantujemy wsparcie naszych pracowników oraz zewnętrznych ekspertów, dostęp do materiałów z targów, szkoleń oraz warsztatów, w których biorą udział pracownicy, a także całą wiedzę zgromadzoną w Organizacji. Państwa aktywne uczestnictwo w pracach Organizacji będzie miało wpływ na kierunki rozwoju turystyki w regionie.

Przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej to również możliwość udziału – na preferencyjnych warunkach – w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach branżowych i innych imprezach przez nas organizowanych. Ponadto umożliwiamy udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych na specjalnych warunkach.

Działalność wydawnicza Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej daje możliwość prezentacji oferty turystycznej członków w publikacjach inicjowanych przez PROT oraz nieodpłatnego dostępu do wydawnictw PROT i POT do celów promocyjnych.

Duży nacisk kładziemy na promocję w Internecie. Na prowadzonych przez nas stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych prezentujemy ofertę turystyczną województwa podlaskiego. Ponadto stowarzyszone obiekty preferowane są przy organizacji imprez, szkoleń, konferencji oraz ustalaniu programu wizyt studyjnych dla touroperatorów oraz dziennikarzy, bloggerów i influencerów.

Prowadzone przez PROT Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku daje możliwość nieodpłatnej dystrybucji Państwa materiałów wśród turystów oraz promocji obiektów i usług poprzez rekomendację.

Systematyczny newsletter informuje Państwa o bieżących działaniach Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz o najważniejszych wydarzeniach i informacjach ze środowiska branży turystycznej.

Jak zostać członkiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej?
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi Członkostwa w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także warunków przystąpienia do Stowarzyszenia.

Aby zostać Członkiem PROT należy zapoznać się z Regulaminem oraz złożyć Deklarację Członkowską, a także dokumenty określone w Regulaminie. Członkostwo wiąże się z regulowaniem rocznej składki członkowskiej zgodnej z uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków PROT.

O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W załącznikach poniżej znajdą Państwo Deklarację Członkowską, Regulamin, a także uchwałę z informacją o wysokości składki członkowskiej.

W razie pytań służymy pomocą.

Regulamin
Zał. 1 do uchwały nr 8
Deklaracja członkowska PROT
Załącznik do deklaracji członkowskiej PROT