Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Certyfikacja Informacji Turystycznej w Województwie Podlaskim 2018

29 sierpnia 2018

Rozpoczął się proces certyfikacji punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim. Wniosek należy złożyć w terminie do 10 września br. poprzez aplikację Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła aplikację certyfikacyjną online, która jest dostępna na stronie: www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it. Punkty informacji turystycznej zainteresowane wzięciem udziału w certyfikacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Kryteriami oraz Instrukcją obsługi aplikacji. Dokumenty można pobrać poniżej:

Regulamin Certyfikacji Informacji Turystycznej w Województwie Podlaskim – 2018
Kryteria certyfikacji 2018
Instrukcja obsługi aplikacji do certyfikacji.

Wnioski w wersji online należy uzupełnić do 10.09.2018 roku.

Planowane zakończenie wizytacji punktów informacji turystycznej jest przewidziane do 28.09.2018 roku. Termin wizyty zostanie ustalony indywidualnie.

Certyfikat IT będzie ważny do 31.05.2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że aplikacja umożliwia zgłoszenie do Konkursu na „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej” w Polsce. Uczestnictwo w Konkursie będzie możliwe wyłącznie dla podmiotów Informacji Turystycznej, które otrzymają certyfikat IT do 15.10.2018 roku. Konkurs ten będzie odbywać się w terminie 25.10-15.12.2018 roku, zaś jego rozstrzygnięcie z prezentacją laureatów nastąpi podczas targów turystycznych Tour Salon 2019 w Poznaniu.

Dodatkowych informacji udziela Koordynator certyfikacji w regionie:
Katarzyna Glinko – Specjalista ds. informacji i promocji turystycznej,
e-mail: k.glinko@podlaskie.it; tel.: 503 356 482.