Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Certyfikacja IT 2016

1 października 2016

W 2016 roku w województwie podlaskim powołana została Regionalna Komisja Certyfikacyjna w składzie:
1. Sylwia Grudzińska – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
2. Paulina Januszko – Specjalista ds. Informacji Turystycznej, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna;
3. Agnieszka Godlewska – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
4. Katarzyna Pierwienis – Dyrektor Biura RO PTTK Białystok;
5. Beata Chełmicka-Bordzio – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Członek Zarządu Suwalskiej Organizacji Turystycznej;
6.  Romuald Ziółkowski – Prodziekan ds. studentów niestacjonarnych i promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Regionalna Komisja Certyfikacyjna miała za zdanie ocenić funkcjonowanie punków informacji turystycznej w województwie podlaskim. Punkty zgłoszone pierwszy raz oraz wymagające zmiany kategorii weryfikowane były w terenie.

Decyzją Regionalnej Komisji  Certyfikacyjnej oraz Krajowej Komisji Certyfikacyjnej w 2016 roku do Polskiego Systemu IT włączono 31 punktów informacji turystycznej z województwa podlaskiego. 9 punktom podwyższono kategorię, 18 jednostek utrzymało swoją kategorię z lat ubiegłych oraz przyznano certyfikaty punktom biorącym udział w certyfikacji po raz pierwszy.

Mapa skategoryzowanych jednostek informacji turystycznej w województwie podlaskim (stan na 20 września 2016 r.)

Pliki do pobrania:
Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim 2016
Wniosek o certyfikacje
Minimalne kryteria certyfikacji jednostek informacji turystycznej w Polsce