Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Konferencja „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”

25 września 2016

Współpracę, jako element najważniejszy w procesie zarządzania turystyką, wskazał Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podczas Konferencji pn. „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce”, które odbyło się 20 września br. w Hotelu Ibis Styles Białymstoku w ramach Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Gości powitał także prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) dr Wojciech Fedyk, a spotkanie prowadzili wspólnie Sylwia Grudzińska, Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) oraz Jacek Janowski, Dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w POT.

Wspólny projekt POT i Regionalnych Organizacji Turystycznych ma wskazać obszary w trójstopniowym systemie zarządzania turystyką w Polsce, które wymagają usprawnienia czy wprowadzenia koniecznych zmian. Spotkania gromadzą przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz branży, w tym zrzeszonych w lokalnych organizacjach turystycznych i mają na celu wymianę poglądów i doświadczeń, które docelowo mają prowadzić do wypracowania modelów współpracy między regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Partnerem wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronat medialny przyznany  został przez TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok oraz Portal Miejski Bialystokonline.

Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób w tym przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej, osoby zajmujące się tworzeniem produktu turystycznego, jego komercjalizacją  oraz promocją na szczeblu regionalnym i lokalnym.

W części szkoleniowej spotkania wystąpił dr Piotr Łukasiewicz z Millward Brown z prezentacją “Województwo Podlaskie – wizerunek i zasady komunikacji marki”, w której przypomniał, na czym opiera się pozycjonowanie marki województwa podlaskiego oraz podsumował wdrażanie przyjętej koncepcji. Do wszystkich zebranych, a w szczególności do przedstawicieli branży skierowana była prezentacja “Oferta szyta na miarę klienta z krajów nordyckich” Małgorzaty Hudymy, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie. Doświadczeniem ze swojej pracy i przykładami w jaki sposób przygotowywać dobrze spakietowaną i skomercjalizowaną ofertę podzielił się Jan Mazurczak, Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w prezentacji “Przykłady współpracy na rzecz komercjalizacji produktów turystycznych”.

Na zakończenie spotkania odbyła się Debata Regionalna z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, środowiska turystycznego oraz przedstawicieli branży, którą moderował dr Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W debacie uczestniczyli:

  • Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego;
  • Michał Mikołaj Podbielski – Prezes PROT, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
  • Mirosław Reczko – Burmistrz Urzędu Miasta Ciechanowiec;
  • Walentyna Pietroczuk – Prezes LOT “Region Puszczy Białowieskiej”, Wiceprezes PROT;
  • Eugeniusz Ławreniuk – Biuro Podróży Junior, Sekretarz Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki;
  • Marcin Ulanowski – Prezes Fundacji Business to Business, Skarbnik PROT.

Do najważniejszych wniosków płynących po konferencji można zaliczyć:

  • Konieczność właściwego podziału zadań związanych z zarządzaniem turystyką w województwie podlaskim, pomiędzy departamentami Urzędu Marszałkowskiego, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, jednostkami samorządu gminnego, przedsiębiorcami oraz organizacjami branżowymi i pozarządowymi.
  • Potrzeba bezpośrednich spotkań lokalnych i regionalnych pomiędzy osobami, które zajmują się kreowaniem, realizacją oraz rozwojem działań turystycznych, zarówno komercyjnych jak i typowo promocyjnych.
  • Zwiększenie ilości i częstotliwości merytorycznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji dla branży turystycznej, które podniosą wiedzę uczestników, stworzą warunki do wymiany poglądów i dobrych praktyk, a także mocniej zintegrują całą społeczność turystyczną.
  • Konieczność wyłonienia i wsparcia lokalnych liderów, którzy pociągną lokalną społeczność do większego zaangażowania w działania na rzecz rozwoju turystyki w poszczególnych obszarach turystycznych.

Prezentacje:
Oferta skrojona na miarę nordyckiego turysty – Malgorzata Hudyba
Województwo Podlaskie – wizerunek i zasady komunikacji marki – dr Piotr Lukasiewicz
* Prezentacja Jana Mazurczaka dostępna w Biurze PROT.