Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Kreowanie marki (branding) w agroturystyce”

17 czerwca 2020

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Kreowanie marki (branding) w agroturystyce”.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, dzięki finansowaniu ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, realizuje operację pt. „Kreowanie marki (branding) w agroturystyce”.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób prowadzących działalność na terenach wiejskich na temat promocji, sprzedaży oraz marketingu turystyki wiejskiej za pomocą narzędzi internetowych.

Grupę docelową stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa podlaskiego prowadzący lub chcący rozpocząć działalność związaną z turystyką wiejską, a także pracownicy instytucji związanych z turystyka wiejską. Liczba uczestników szkoleń – 60 osób (3 szkolenia po 20 osób).

W ramach operacji przewidziane są trzy szkolenia w Wasilkowie, Białowieży i Augustowie. Podczas szkoleń poruszone zostaną następujące tematy:

  • Wykorzystywanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej,
  • Jak budować wizerunek kwatery na Facebooku i Instagramie?,
  • Sprzedaż internetowa,
  • Działania marketingowe.

Operacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich. Organizacja szkoleń i podniesienie wiedzy uczestników spowoduje wzrost jakości usług istniejących produktów turystyki wiejskiej jak również będzie katalizatorem tworzenia nowych produktów. Grupa docelowa zakładająca udział zarówno właścicieli produktów turystyki wiejskiej jak i przedstawicieli instytucji związanych z obszarami wiejskimi zapewni transfer wiedzy jak również podniesie integrację osób zainteresowanych rozwojem i promocją obszarów wiejskich w województwie podlaskim. W efekcie realizacji operacji stworzone zostaną warunki do założenia partnerstw działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Uzyskanie konkretnej wiedzy na temat promocji, sprzedaży oraz marketingu turystyki wiejskiej za pomocą narzędzi internetowych spowoduje wzrost zainteresowania oraz sprzedaży produktów z obszarów wiejskich co przełoży się na polepszenie warunków ekonomicznych mieszkańców obszarów wiejskich.

Partnerzy operacji:

  • LOT “Region Puszczy Białowieskiej”;
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie;
  • Augustowska Organizacja Turystyczna.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Kreowanie marki (branding) w agroturystyce”, które odbędą się:

  • Folwark Nadawki w Wasilkowie 29.06.2020;
  • Hotel Białowieski w Białowieży 30.06.2020;
  • Hotel Warszawa w Augustowie 01.07.2020.

Szkolenia poprowadzi Jan Jankowski

Specjalista Facebook Ads, wykładowca ALK i WSFiZ na przedmiotach marketing internetowy i social media.
Prowadzi szkolenia z marketingu i komunikacji w social media. Organizator konferencji “i” Effect” w Białymstoku.
Udzielał się na Social Media Week, Internet Beta, Social Media Day, Czwartki Social Media i LinkedIn Local.
Spędził ponad 200 dni na salach szkoleniowych w Polsce od Suwałk po Zieloną Górę mając już styczność z ponad 300 kursantami i niemalże 50 firmami.
Odwiedza szkoły z prelekcją dla uczniów o bezpieczeństwie i pozornej anonimowości w mediach społecznościowych.
Prywatnie mąż i ojciec, fan Wiedźmina, Gothic i Heroes III. Utrzymuje, że trawa jest najbardziej zielona na Podlasiu 😉

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać skanem na adres e-mail: l.klimiuk@podlaskie.it najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 roku do godz. 16.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 85 653 77 97 lub mailowo l.klimiuk@podlaskie.it.

Program ramowy
Formularz zgłoszeniowy