Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Poszukiwany zleceniobiorca w związku z realizacją zadania publicznego

12 sierpnia 2020

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje zadanie publiczne pn. „Promocja podlaskich produktów turystycznych w Internecie – kampania zewnętrzna” (numer wniosku: 21/1/EST-III/2020/2020/EST), które w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa otrzymało ocenę formalną i merytoryczną kwalifikującą je do współfinansowania ze środków Województwa Podlaskiego.

Zakres zadania publicznego to „3. Wspieranie rozwoju produktów turystycznych m.in. poprzez promowanie szlaków kulturowych (jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej) oraz kulturowego i przyrodniczego”.

Zadanie ma na celu promocję najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych z województwa podlaskiego oraz inicjatyw lokalnych, wśród odbiorców z Polski i zagranicy poprzez produkcję dynamicznych spotów promocyjnych oraz ich emisję w Internecie (YouTube, Facebook) . Zgodne z przyjętą przez Polską Organizację Turystyczną definicją „produktu turystycznego”, spoty promocyjne będą obejmowały promocję produktów turystycznych takich jak: wydarzenia, obiekty (m.in.: noclegowe, gastronomiczne, kulturalne, rozrywkowe), szlaki, miasta, gminy, a także wycieczki turystyczne (turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna), ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego (w tym kulinariów), turystyki zdrowotnej z uwzględnieniem pobytów w uzdrowiskach oraz SPA i Wellness, a także turystyki wiejskiej.

Cele główne, które spełni zadanie publiczne to:

  • rozwój i promocja produktów turystycznych województwa podlaskiego,
  • wzrost konkurencyjności oferty turystycznej województwa podlaskiego względem pozostałych regionów,
  • prezentacja i wzmocnienie wizerunku województwa podlaskiego wśród odbiorców z Polski i zagranicy,

zaś cele szczegółowe to:

  • zwiększenie liczby turystów w województwie podlaskim oraz zainteresowanie nowych grup turystów,
  • atrakcyjna forma prezentacji walorów turystycznych województwa podlaskiego przy użyciu jednego z najważniejszych mediów komunikacyjnych – Internetu.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poszukuje ekspertów z dziedziny technologii produkcji filmu, którzy spełnią poniższe wymogi związane z wykonaniem ww. zadania publicznego:

 

  1. Produkcja siedmiu dynamicznych video-spotów promocyjnych województwa podlaskiego – jeden przekrojowy spot około 60 sekundowy, sześć tematycznych spotów 25-35 sekundowych (turystyka: wodna, rowerowa, przyrodnicza, lifestylowa, kulturowa, kulinarna).
  2. Spoty zawierać będą odpowiednio skondensowany materiał zaprezentowany w dynamiczny sposób, który z powodzeniem przyciągnie uwagę widza. Docelową grupą konsumentów są ludzie młodzi, zamieszkujący w dużych aglomeracjach, którzy poszukują miejsca do wypoczynku i mogą być zainteresowani ofertą turystyczną województwa podlaskiego.
  3. Spoty wykonane zostaną z zastosowaniem najnowocześniejszych metod produkcji, efektów oraz ujęć filmowych, a także innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie animacji i przejść, w rozdzielczości 4k/w trybie Full HD.
  4. Spoty promocyjne będą zawierały symbole oraz szatę graficzną spójną z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego. Prawa autorskie do wykorzystywania, udostępniania spotów przekazane zostaną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Szczegóły dotyczące wykonania usługi – Załącznik 1.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2020 r.

Termin wykonania usługi: 30 września 2020 r.

Wyceny prosimy kierować na adres e-mail: biuro@podlaskie.it