Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

“Poznajemy Podlaskie” 2023/2024 – wyniki naboru wniosków

15 marca 2024

“Poznajemy Podlaskie” to przedsięwzięcie mające na celu udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim.

Nabór wniosków rozpoczął się 5 lutego 2024 r., a zakończył 29 lutego 2024 r. W tym terminie wnioski złożyło 276 szkół z poniższych powiatów:

 • powiat augustowski – 18 podmiotów,
 • powiat białostocki – 42 podmioty,
 • miasto Białystok – 55 podmiotów,
 • powiat bielski – 15 podmiotów,
 • powiat grajewski – 12 podmiotów,
 • powiat hajnowski – 10 podmiotów,
 • powiat kolneński – 13 podmiotów,
 • miasto Łomża – 7 podmiotów,
 • powiat łomżyński – 21 podmiotów,
 • powiat moniecki – 9 podmiotów,
 • powiat sejneński – 6 podmiotów,
 • powiat siemiatycki – 8 podmiotów,
 • powiat sokólski – 26 podmiotów,
 • powiat suwalski – 10 podmiotów,
 • miasto Suwałki – 5 podmiotów,
 • powiat wysokomazowiecki – 12 podmiotów,
 • powiat zambrowski – 7 podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania jednej wycieczki to 7 500,00 zł. Łączna kwota, o którą zawnioskowały szkoły to 2 009 431,79 zł, zaś koszt wszystkich zaplanowanych wycieczek po zsumowaniu wyniósł 2 712 148,19 zł.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dn. 1 marca 2024 r., powołana została Komisja oceny wniosków w składzie:

 • Przewodnicząca Komisji – Ewa Packiewicz (Specjalista ds. marketingu turystycznego w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
 • Członek Komisji – Dominika Korolczuk (Specjalista ds. marketingu turystycznego w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)
 • Członek Komisji – Joanna Waluk (Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)

Komisja rozpoczęła ocenę wniosków w dn. 4 marca 2024 r., zaś zakończyła ją posiedzeniem podsumowującym, które odbyło się w dn. 13 marca 2024 r.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, decyzją Komisji w roku szkolnym 2023/2024 wsparciem finansowym objęte zostanie 165 podmiotów, których lista znajduje się w poniższym odnośniku:

Lista podmiotów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” 2023/2024.

Mając na uwadze potrzebę umożliwienia dzieciom i młodzieży poznania atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz pośrednio wsparcie podlaskich przedsiębiorców z branży turystycznej, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna podjęła starania, aby wesprzeć wszystkie 276 szkół, które zgłosiły się do przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”. Na tę chwilę dofinansowanie przekazane zostanie 165 szkołom wskazanym w powyższym załączniku, a o ewentualnym zwiększeniu budżetu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformuje poprzez stosowny komunikat zamieszczony na stronie www.podlaskie.it.

Regulamin przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” (PDF).