Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Program odnowy wsi – nabór wniosków

27 marca 2018

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o otwarciu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa w terminie od 26 marca 2018 r. do 7 maja 2018 r.

Cele:
1. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury, która wpłynie pozytywnie na gminy typowo rolnicze, jak i turystyczne, przy jednoczesnym otwarciu na lokalną przedsiębiorczość;
2. Rozwój inicjatyw lokalnych, których celem będzie rozwój kapitału społecznego oraz kształtowanie więzi lokalnych;
3. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców;

Charakter zadań:
1. Remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne, służące użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, placów zabaw, sal zabaw, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych, etc.;
2. Remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek i wyposażenia (np. regały, stoliki, lampki) oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem;
3. Zakupy i inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców terenów wiejskich (spowalniacze drogowe/progi zwalniające, poprawa widoczności miejsc narażonych na ryzyko wypadku – przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, chodniki).

Założenia Programu:
1. Beneficjent: gmina wiejska lub miejsko – wiejska
2. Poziom dofinansowania dla jednego wniosku wyniesie do 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 10.000 zł
3. Gmina może zgłosić do dofinansowania jedno przedsięwzięcie uchwalone przez radę sołecką/rady sołeckie.
4. Przedsięwzięcie obejmować może swoim zasięgiem 1-3 sołectwa.
5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
6. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek godz. 8: 00 – 16: 00, wtorek – piątek 7:30-15:30).

Listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 6654 216 lub (85) 6654 215 e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

Regulamin udzielania pomocy
Załącznik do regulaminu – Wniosek