Podlaska Regionalna
Organizacja Turystyczna

Ustawa o imprezach turystycznych – relacja ze szkolenia

25 czerwca 2018

22 czerwca br. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie, którego celem było zapoznanie się ze zmianami w przepisach prawnych dotyczących świadczenia usług turystycznych.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. Przygotowanie nowych przepisów jest reakcją na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych, jakimi są m.in.: poszerzanie się kanałów dystrybucji usług turystycznych, dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb podróżnych czy możliwość wybierania i łączenia przez podróżnych różnych usług turystycznych.

Szkolenie prowadzone przez Małgorzatę Luto pozwoliło na teoretyczne przygotowanie przedsiębiorców działających w obszarze turystyki do działania zgodnie z nowymi regulacjami oraz wyposażyło uczestników w wiedzę pozwalającą dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych.

Pani Małgorzata Luto po wyczerpującym omówieniu zapisów ustawy, otworzyła panel pytań podczas którego odpowiadała na pytania zgromadzonych osób oraz wyjaśniała wszystkie wątpliwości, jakie może budzić nowa ustawa.

Poniżej znajdą Państwo materiały szkoleniowe, tekst ustawy oraz rozporządzenia omawiane przez Panią Małgorzatę Luto podczas szkolenia. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Zmiany do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Wyciąg z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Akty wykonawcze do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U.2017 poz. 2507)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U.2017 poz. 2508)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U.2017 poz. 2465)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz.U.2017 poz. 2497)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz.U.2018 poz. 518)

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z:
Małgorzatą Luto
tel. 85 66 54 488
malgorzata.luto@wrotapodlasia.pl
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Pokój 311